Išsiskyrimai visuomet susiję su baime. Anot Freudo, išsikyrimo baimė apskritai yra pati pirminė baimė. Išsiskirti reiškia atsisveikinti, tačiau taip pat tai ir slenkstis į kažką naują. 

Todėl išsiskyrimą galima vertinti dvejopai: kaip liūdesį dėl to, kas praėjo ir žingsnį į naują gyvenimo tarpsnį.

Bet vis dėl to sprendimas – išsiskirti, o gal visgi dar palaukti – priimamas taip sunkiai ir vis atidėliojamas. Tačiau vieną dieną pajuntama, kad bendras gyvenimas tapo nebe mažesniu blogiu, o visiškai nebepakenčiamu dalyku. Bent jau tuomet kiekvienas turės rasti drąsos pažvelgti tiesai į akis. Taigi, kodėl taip yra? Ko gero, šioje sunkioje situacijoje koją mums pakiša mūsų jausmų sumaištis. Apsiginkluokite kantrybe, sąžiningumu (nes mūsų apsisprendimą dažnai nusveria patogumas) bei drąsa ir atvirai pažvelkite į savo jausmus ir pripažinkite juos.

Siekiant išvengti jausmų sumaišties, pirmiausiai reikėtų garbingai  įvertinti savo emocijas. Tai gana sunku padaryti. Pamėginkite sąžiningai atsakyti į klausimus:

 • Ar Jūs visuomet sąžininga (s) pats sau?
 • Ar tikrai prisipažįstate dėl savo jausmų?
 • Ar sakote ne, jei manote ne?
 • Ar tikrai atstovaujate tik savo interesams?

 

Panagrinėkite savo paskutiniąsias keturias savaites:

 • Kaip dažnai Jūs elgėtės priešingai savo sąžinės balsui?
 • Kaip dažnai sakydavote taip, nors Jums tai buvo nemalonu?
 • Kaip dažnai abejingai priimdavote kompromisą, nors tyliai piktindavotės tuo?
 • Kaip dažnai savo partneriui nesakėte, kokie iš tikrųjų Jūsų norai?

Greičiausiai susidarytų pilnas sąrašas, įrodantis, kad jausmų garbingumo srityje dar reikėtų daug ką pakeisti.

 

Kitas žingsnis: išsiaiškinkite, ką reiškia Jūsų (tikrieji) jausmai. Kruopščiai patyrinėkite savo norus, įvertinkite siekimus, ieškokite savo vilčių. Užrašykite savo jausmus. Nebandykite aklai plaukioti emocijose, bet elkitės sąmoningai. Kas to išmoks, nebesijaus bejėgis prieš savo jausmus. Bet tai nereiškia, kad jis nebejaus skausmo ar liūdesio.

  

Kas nesugeba išsiskirti su partneriu, turi pirmiausia nugalėti savąsias baimes:

 

 • Baikite visus psichologinius žaidimus. Padės tik garbingumas ir sąžiningumas. Liaukitės save mulkinti, nebandykite partnerio žodžius ir darbus kraipyti po penkis kartus, stengdamasi(s) įžiūrėti bent šį tą pozityvaus. Tai, ką sako kitas, imkite už gryną pinigą. Neieškokite blogoje nuotaikoje paslėpto prisipažinimo meilėje.
 • Prisipažinkite, kad ši meilė Jums teikia tik sielvartą ir nelaimę. Jei negalite žengti šio žingsnio, nes nenorite tuo patikėti, pradėkite rašyti savo santykių dienoraštį. Jau po poros savaičių pamatysite, kad aiškiai vyrauja neigiami dalykai. Neužmerkite akių prieš neigiamus Jūsų santykių dalykus, galvodama(s) tik apie puikias praeities dienas.
 • Susigrąžinkite savigarbą. Pats tinkamiausias laikas pasižiūrėti į veidrodį ir pasakyti: mano laimė mano rankose. Mano reikalas, kaip aš kursiu savo ateitį. Tam aš turiu puikiausias prielaidas.

 

 

                                                            Pagal Susanne Stein knygą

                                                            „Kai sudūžta meilė. Tinkamiausia pagalba

                                                            išsiskyrimo skausmui įveikti.“

Naujienos

Renkama nauja Savęs pažinimo terapinė grupė su meno elementais

Jau nuo balandžio 19 dienos iki birželio 7 dienos (viso 8 susitikimai).

Grupė skirta santykių su aplinkiniais ir su savimi nagrinėjimu, pasitikėjimą savo jėgomis ugdymui. 

Skaityti daugiau...

Nudažykite savo dviratį

            Taip jau būna gyvenime: kaip degi kažkokią idėja, patvirtinimą randi visai netikėtuose vietose... Taip nutiko ir man. Aistringai įtikėjusi terapinio piešimo nauda, 

Skaityti daugiau...

Konsultacija internetu


Konsultacija internetu elektroniniais laiškais – tai patogus būdas gauti reikiamą pagalbą neatsitraukiant nuo kompiuterio ir neišeinat iš savo namų ar biuro.
Skaityti daugiau...